بایگانی دسته: گروه صوت و تصویر

فیلم| صحبت‌های پدر شهید افغانستانی جنایت تروریستی کرمان

فیلم| صحبت‌های پدر شهید افغانستانی جنایت تروریستی کرمان

منتشرشده در گروه صوت و تصویر | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فیلم| نقش تاریخی «دم‌پختک» در ایران

فیلم| نقش تاریخی «دم‌پختک» در ایران

منتشرشده در گروه صوت و تصویر | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فیلم| عروس شهرهای ایران سفیدپوش شد

فیلم| عروس شهرهای ایران سفیدپوش شد

منتشرشده در گروه صوت و تصویر | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

گل های منتخب لیگ برتر انگلیس

گل های منتخب لیگ برتر انگلیس

منتشرشده در گروه صوت و تصویر | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فیلم| اجتماع برخی از دانشجویان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

فیلم| اجتماع برخی از دانشجویان در محکومیت حادثه تروریستی کرمان

منتشرشده در گروه صوت و تصویر | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فیلم| اجرای عملیات آندگذاری سکوی نفتی در عمق خلیج فارس

فیلم| اجرای عملیات آندگذاری سکوی نفتی در عمق خلیج فارس

منتشرشده در گروه صوت و تصویر | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فیلم| رهاسازی آب از سد سیلوه به کانی سیب و نهایتا حرکت به دریاچه ارومیه

فیلم| رهاسازی آب از سد سیلوه به کانی سیب و نهایتا حرکت به دریاچه ارومیه

منتشرشده در گروه صوت و تصویر | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فیلم| آداب قدیمی لرستانی‌ها در «شو‌ چله»

فیلم| آداب قدیمی لرستانی‌ها در «شو‌ چله»

منتشرشده در گروه صوت و تصویر | برچسب‌شده , | دیدگاه‌تان را بنویسید: